מה ההבדלים בין מחיקת חוב להסדר חוב – אובליגור

דני ליבנה, מנכ"ל אובליגור, הוא מומחה בתחום הסדרי החוב ומבין את הניואנסים בין הסדר החוב למחיקת החוב. כאן מסביר דני ליבנה את ההבדלים העיקריים בין שתי גישות ניהול החוב הללו:

הסדר חוב כולל משא ומתן עם נושים, לרוב בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים, כדי להגיע להסכמה על הפחתת הסכום הכולל. דני ליבנה מדגיש כי הסדר החוב נועד להוריד את נטל החוב הכולל באמצעות משא ומתן על סכום פירעון מופחת. הסדר משא ומתן זה עשוי להיות אחוז מהחוב המקורי, המאפשר ללווים לשלם את חובותיהם בשיעור ניהולי יותר. הסדר חוב כולל בדרך כלל תשלום חד פעמי או תוכנית תשלומים מובנית כדי לספק את סכום החוב המופחת.

לטענת דני ליבנה, מחיקת חוב מתייחסת למחילה מוחלטת או מחיקת חוב על ידי המלווה. בתרחיש זה, הלווה משוחרר מחובת החזר החוב במלואו או בחלקו. מחיקת חוב ניתנת בדרך כלל בנסיבות ספציפיות, כגון מצוקה כלכלית קשה, בעיות משפטיות או נסיבות חריגות אחרות. מחיקת חוב יכול להיות תוצאה של משא ומתן עם המלווה או שניתן כתרופה משפטית.

נקודות חשובות בהסדרי חובות ומחיקת חובות – אובליגור

נקודה שיש לקחת בחשבון היא השפעה על ציון האשראי: דני ליבנה מציין שגם להסדר החוב וגם למחיקת החוב יכולות להיות השלכות על ניקוד האשראי של הלווה. הסדר החוב עלול לגרום להשפעה שלילית על ציוני האשראי שכן הלווה אינו מחזיר את מלוא הסכום שנלווה במקור. מצד שני, מחיקת חובות יכולה גם להשפיע על ציוני האשראי, אך ההיקף עשוי להיות תלוי בנסיבות הספציפיות ובאופן שבו הוא מדווח על ידי המלווה. חיוני ללווים להיות מודעים להשפעות הפוטנציאליות הללו ולשקול את ההשלכות ארוכות הטווח על כושר האשראי שלהם.

מקרים של חובת פירעון

חובת פירעון: בהסדר חוב, דני ליבנה מבהיר כי עדיין מוטלת על הלווים אחריות להחזיר את הסכום המופחת שהוסכם לנושה. אולם ביטול החוב מבטל לחלוטין את חובת ההחזר, ומשחרר את הלווה מכל אחריות כספית הקשורה לחוב שבוטל.

ללווים חשוב לשקול היטב את מצבם הפיננסי ולהתייעץ עם אנשי מקצוע, כמו אובליגור, כדי לקבוע את הגישה המתאימה ביותר לצרכי ניהול החוב הספציפיים שלהם. דני ליבנה והצוות שלו באובליגור יכולים לספק הכוונה ומומחיות ללווים המחפשים פתרונות אפקטיביים להסדר חוב ויכולים לעזור לנווט במורכבות הכרוכה בניהול החוב.